Tin thương mại

Tin bài của Quý công ty được hiển thị tại vị trí nổi bật trên trang chủ của Stockbiz.vn. Đặc biệt, tin bài của Quý công ty sẽ được quảng bá rộng rãi trên hệ thống hơn 20 website của các CTCK, tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam là khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp dữ liệu của Stockbiz. Các tin bài có thể là các bài viết phân tích chuyên sâu về chiến lược kinh doanh, công bố thông tin về hoạt động, hoặc là các bài viết PR về Quý công ty.

 • Loại tin

 • Vị trí

 • Số lượng ký tự

 • Chi tiết

 • Demo

 • Loại 1

 • Trang chủ

 • Không giới hạn

 • Bài viết được hiển thị tại vị trí nổi bật tại trang chủ trong vòng 8h trong ngày (trong thời gian giao dịch).

 • Loại 2

 • Trang chuyên mục

 • Không giới hạn

 • Bài viết được hiển thị tại vị trí tiêu điểm của trang chuyên mục tại trang chủ sau đó được hiển thị tại trang chuyên mục.

 • Loại 3

 • Phân tích nhận định

 • Không giới hạn

 • Hiển thị 04 bản báo cáo mới nhất của CTCK tại mục "Phân tích nhận định" bên phải màn hình trang chủ.