Logo - Banner

Logo – Banner là hình thức Quảng cáo truyền thống và được ưa thích nhất hiện nay. Ưu điểm của hình thức này là cho phép chạy nhiều thông điệp và tạo hiệu ứng cho độc giả. Với nhiều vị trí đã được Stockbiz nghiên cứu và sắp xếp một cách hợp lý và khoa học, dễ dàng thu hút sự chú ý của độc giả.

 • Vị trí

 • Kích thước

 • Hình thức

 • Chi tiết

 • Demo

 • Top Banner (1A-1B)

 • 310x70 pixels

 • 3 Chia sẻ

 • Logo-Banner được xuất hiện xuyên suốt tại vị trí banner trên cùng của tất cả các trang.

 • Right Top Banner (2A-2B-2C)

 • 300x110 pixels

 • Độc quyền

 • Logo-Banner được xuất hiện xuyên suốt tại vị trí trên cùng bên phải tại trang chủ và các trang chuyên mục.

 • Center Banner (3A-3B)

 • 330x100 pixels

 • 3 Chia sẻ

 • Logo-Banner được xuất hiện ở giữa màn hình ngoài trang chủ.

 • Large Right Banner (4)

 • 300x300 pixels

 • 3 Chia sẻ

 • Logo-Banner được xuất hiện bên phải màn hình.

 • Small Right Banner (5A-5B-5C-5D)

 • 300x150 pixels

 • Độc quyền

 • Logo-Banner được xuất hiện góc dưới cùng bên phải màn hình.

 • Bottom Banner (6A-6B)

 • 468x128 pixels

 • 3 Chia sẻ

 • Logo-Banner được xuất hiện dưới chân trang màn hình tại trang chủ.

 • Back Ground Banner (7A-7B)

 • 130x800 pixels

 • Độc quyền

 • Logo-Banner chạy dọc 2 bên màn hình tại tất cả các trang.

 • Article Banner (9)

 • 662x100 pixels

 • 3 Chia sẻ

 • Logo-Banner được hiển thị cuối nội dung tất cả các tin bài.